logodolenec

Žijí mezi námi

Cílem pedagogického konceptu bylo vytvořit iluzorní svědectví o životě lidí, po generace se schovávajících před okolním světem, kde jedinými kontakty jsou vazby úřední a prodej zemědělských plodin. Komunita má být zvláštní svými fyziognomickými znaky, vyvolávajícími spekulace, zda její členové nejsou přímými genetickými dědici neandrtálců, žijících kdysi na našem území.

Koncept „Žijí mezi námi“ není pouze zábavou trefující se v nadsázce do různých teorií o původu a vývoji člověka. Zpracovávané téma sice otevírá příležitosti k různým debatám mezi autory (a dalšími), ale vlastním obrazem odpověď nepřináší. Skutečnou podstatu lidské existence ponechává na kvalitě víry jak autorů, tak případných diváků. Z pedagogického hlediska však přináší mládeži mnoho užitku – fotografie jako řemeslo obsahuje pro tvůrce několik rozvíjecích rovin, stejně tak působí jako výtvarný a komunikační prostředek. Hledání tématu, při zapojení vlastní imaginace, pozorování, jeho analýza a hledání vhodných vyjadřovacích prostředků a formy, jsou činnosti s velkým vzdělávacím potenciálem. Fiktivní svět, zachycený na „pravdivé“ médium (kinofilm se za něj obvykle pokládá), je navíc autorům školou orientace v našem věku informací a dezinformací. Koncept „Žijí mezi námi“ je jednou z ukázek, jak lze doplnit tradiční výuku v tematických celcích tvůrčí fotografie.

Fotoklub Líheň Stanice techniků DDM

Zaujali jsme Vás? Kontaktujte nás!